Erasmusprijs

De Nederlandse prijs voor hen die een buitengewone bijdrage geleverd hebben aan de Europese cultuur. Dit in de gedachte van Erasmus: tolerant, ondogmatisch en kritisch.
De prijs bestaat o.a. uit een harmonica gevouwen textielen band, aan de uiteinden verzwaard met titanium plaatjes. Opgevouwen vormt het een boekje.
Het object maakt van de uitreiking een ceremonie: de ontvanger wordt met het omhangen van het opengevouwen band opgenomen in de kring van Erasmusprijs winnaars. Op het band staat een handgeschreven tekst van Erasmus:

‘variae sunt ingeniorum dotes multae seculorum varietates sunt.
quod quisque potest in medium proferat nec alteri quisquam invideat qui pro sua virili suoque modo conatur publicis studiis utilitatis aliquid adiungere’

‘de talenten van begaafde mensen zijn verschillend en ieder tijdperk heeft zijn eigen karakter. laat ieder tonen waartoe hij in staat is en laat niemand jaloers zijn op een ander die op zijn manier en naar de mate van zijn krachten probeert iets bij te dragen tot het onderricht van allen.’

De productie wordt verzorgd door Studio Ninaber.

Publicaties

NRC, Erasmusprijs voor internationaal recht (krantenartikel), november 2009
NRC, Erasmusprijs uitgereikt (krantenartikel), november 2003
Volkskrant, Bernhard reikt Erasmusprijs uit (krantenartikel), september 2002
Modern art medals, a retrospective (boek), 1998