Bink huisstijl

Door het samengaan van Stichting Kinderopvang Hilversum en Stichting Kinderopvang Soest ontstond Bink: een organisatie met 60 vestigingen kinderopvang, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Hierdoor was er behoefte aan een gezamenlijke identiteit en een bijbehorende huisstijl.


Studio Ninaber bracht het huidige imago en de gewenste identiteit in kaart door middel van workshops met medewerkers en interviews met ouders. De nieuwe huisstijl is een weerspiegeling van wat Bink eigenlijk al was maar onvoldoende uitstraalde: een uiterst professionele organisatie met veel liefde voor het kind. Bovendien zijn kernwaarden als ondernemerschap en aandacht voor ouders naar voren gehaald. Het rijke aanbod aan activiteiten en extra’s voor de kinderen komt terug in het communicatieconcept: Groot worden. Dat kan op verschillende manieren; gezond, actief, vrolijk, zelfstandig.
Maar bovenal kun je bij Bink: Samen groot worden.