MEE huisstijl

In 2002 heeft de SPD (Sociaal Pedagogische Dienst) met zo’n 30 zelfstandige organisaties en 90 vestigingen in Nederland de beleidsnota ‘Nieuwe stijl’ opgesteld. Daarin kwam onder andere naar voren, dat de naam SPD niet meer samengaat met het wenselijke imago.
Studio Ninaber heeft de wensen en behoeften van cliënten en medewerkers vastgesteld en in een gezamenlijk proces de gewenste identiteit uiteengezet:
De SPD als laagdrempelig centrum dat ondersteuning biedt bij het leven met een beperking. Dit heeft geresulteerd in de nieuwe naam MEE: MEEdenken, MEEvoelen, MEElachen, MEEdoen. Deze naam impliceert de positieve, niet-belerende identiteit van de organisatie.

Door middel van een nieuwe huisstijl werd de naam geladen, met daarbij behorende tools om communicatie en motivatie bij cliënten te verbeteren.
De huisstijl is eenvoudig en met gebruiksgemak opgezet zodat elke vestiging hem efficiënt en consistent kan toepassen.

Publicaties

Ontwerpen zonder krullen, Print Matters (interview), december 2012