Job Dura Prijs

De stichting ‘Job Dura Fonds’ zet zich in voor de behartiging van algemeen maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke belangen o.a. op het gebied van de bebouwde omgeving, gericht bij voorkeur op de stad Rotterdam en directe omgeving. Elke twee jaar reikt het bestuur de Job Dura Prijs uit aan een persoon of instelling die zich op het gebied van architectuur, stedenbouw en maatschappij verdienstelijk heeft gemaakt.
De eervolle oorkonde wordt bewaard in een robuuste aluminium koker. Deze illustreert de bescherming van de kwetsbaarheid en integriteit van de persoon of instelling die de prijs ontvangt.

De productie wordt verzorgd door Studio Ninaber.